Type and press Enter.

250 TL ve Üzeri Alışverişlerde Ücretsiz Kargo!

Gizlilik Politikası

Firmamızın bağlı şirketleri ve iştirakleri de dahil olmak üzere, Coffee Munch (“Munch”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, Coffee Munch’a temin edeceğiniz, isim, adres, telefon/faks numarası veya e-posta adresi vb. gibi kişisel verilerinizin (“Kişisel Veri”) Coffee Munch tarafından nasıl kullanıldığına dair bilgi sahibi olmak isteyebileceğinizin farkındadır. Bu bağlamda, verilerinizin nasıl kullanıldığını ve verilerinizi gizli ve güvende tutmak için azami ölçüler içerisinde atılan adımları açıklayan bir Gizlilik Politikası (“Politika”) oluşturduk.

Kişisel Veri nedir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) Kapsamında Kişisel Veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle ve Hukuki Sebeplerle Topluyoruz?

Yürütmekte olduğumuz tüm Kişisel Veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan yükümlüklere ve ilkelere uygun hareket etmekte ve Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde işlenmesi için gerekli tüm idari ve teknik güvenlik tedbirlerini almaktayız.

KVKK gereğince, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla Kişisel Verilerinizi otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamakta ve işleme amacına göre KVKK Madde 5.1, Madde 5.2, kapsamında:

• Coffee Munch markasına ilişkin ve kişisel verilerin işlendiği internet sitelerimiz başta olmak üzere Coffee Munch veya Munch ürünlerinin üretim ve dağıtımını yapan Grup Şirketleri tarafından yönetilen sair internet sitelerimiz (“İnternet Siteleri”), mobil ve sair uygulamalarımız ve Munch ürünlerinin üretim ve dağıtımını yapan Grup Şirketine ait diğer tüm çevrim içi mecralar (“Medya Araçları”) üzerinden veya İnternet Sitelerinde cihazlarınızla iletişim sağlayan Coffee Munch yahut aşağıda belirlenen şekilde üçüncü kişilere ait çerezler (“Çerez”) kanalıyla,
• Coffee Munch tarafından kurulan veya faaliyette bulunan ve Munch altında yönetilen tüm satış ve pazarlama ağı (“Coffee Munch Mağazaları”) kanalıyla,
• Coffee Munch adına kahve için faaliyette bulunan ve satış ve pazarlama ağında görev alan Coffee Munch çalışanları ve/veya üçüncü kişi çalışanları (“Saha Çalışanları”) kanalıyla, satış ve pazarlama kapsamında düzenlenen formlar ve sair yolla,
• Coffee Munch’a ait yahut Coffee Munch kontrolünde bulunan işyerleri (“İşyerleri”) kanalıyla,
• Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinde Coffee Munch tarafından veya Coffee Munch adına işletilen hesaplar (“Sosyal Medya”) kanalıyla,
• E-posta adreslerimiz (“E-posta”) üzerinden yürütülen yazışmalar, kısa mesajlar (“SMS”) veya multi medya mesajları (“MMS”) dahil sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim araçları (“İletişim Araçları”) kanalıyla,
• Coffee Munch yahut Coffee Munch’ın hizmet aldığı üçüncü kişiler tarafından yönetilen çağrı merkezlerimiz (“Çağrı Merkezi”) kanalıyla,
• Coffee Munch’ın hizmet verdiği yahut hizmet aldığı grup şirketleri, iş ortakları, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla

otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü yazılı veya elektronik olarak toplamakta ve işlemekteyiz.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Yukarıda anılan kanallar vasıtasıyla paylaştığınız Kişisel Verileriniz bakımından Veri Sorumlusu; 0270255313 Vergi Kimlik Numaralı, şirket merkezi Alaçatı Mh. Kemalpaşa Cd. No.67 Çeşme / İZMİR adresinde bulunanmaktadır.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşlemekteyiz?

İşlediğimiz Kişisel Verilerinize aşağıdaki örnekler verilebilir:

Bize Sağladığınız Kişisel Veriler: Ad-soyadı, T.C. Kimlik numarası, telefon numarası, e-mail adresi, adres, vergi numarası ve yukarıda belirtilen kanallar üzerinden herhangi bir şekilde tarafımızla paylaştığınız diğer her türlü Kişisel Verilerinizdir.

Otomatik Yollarla Toplanan Kişisel Veriler Dahil Sair Bilgiler: Otomatik arama makineleri, görüntü ve ses kaydı cihazları, Çerezler vasıtasıyla veya diğer vasıtalarla otomatik şekilde toplanan Kişisel Verilerinizdir. Çerezler vasıtası ile toplanan veriler siz üye olmadığınız müddetçe anonim şekilde toplanmaktadır ve Kişisel Veri mahiyetinde değildir. Bu kapsamda bilgisayarınızı internete bağlamak için kullanılan Internet protokolü (IP) adresi; internet tarayıcısı eklenti türleri ve sürümleri, e-postalara ilişkin alındı ve okundu teyitleri; oturum açma; e-posta adresi; şifre; internet tarayıcısı türü ve sürümü gibi bilgisayar ve bağlantı bilgileri; saat ayarı; işletim sistemi ve platformu; satın alma geçmişi, İnternet Sitelerimiz üzerinden girdiğiniz URL’ler, çerez numarası; görüntülediğiniz veya aradığınız ürünler ve müşteri hizmetleri numaramızı aramak için kullanılan her türlü telefon numarası ve güvenlik yahut hizmet kalitesini artırmak amacı ile alınan ses ve görüntü kayıtları gibi bilgiler ve Kişisel Veriler örnek gösterilebilir.

Diğer Kaynaklardan Alınan Kişisel Veriler de Dahil Sair Bilgiler: Sosyal medya araçları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve diğer üçüncü kişilerin daha önce vermiş olduğunuz izninize dayalı olarak tarafımızla paylaştığı güncellenmiş teslimat ve adres bilgileri; hesap bilgileri, satın alma, sayfa görüntüleme bilgileri; aranan terim ve arama sonuçları gibi bilgiler, ödenmiş listelemeler (Sponsorlu Bağlantılar gibi) gibi Kişisel Verileriniz örnek olarak gösterilebilir.

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Kişisel Verilerinizi kural olarak, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartlarına dayanarak ya da açık rızanıza istinaden işlemekteyiz. Ancak KVKK kapsamında izin verilen diğer istisnai hallerde açık rızanız olmaksızın da Kişisel Verileriniz işlenebilmektedir (KVKK Madde 5.2).

Bu kapsamda;

a) KVKK Madde 5.2 kapsamında; (i) üyelik sözleşmeleri, internet Siteleri üzerinden sipariş edilen veya satın alınan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sağlanması, bu kapsamda gerekli durumlarda iletişime geçilmesi, Şirket Mağazalarında alım-satım işleminin yapılabilmesi, POS kullanımı, iade işlemleri, nakliye hizmetleri, elektronik ticaret kapsamında mesafeli satım sözleşmesinin kurulması, ürün yahut hizmet satışı, tedariki, teslimi, soru ve şikayetlerinizin alınması, size cevap verilebilmesi, satış sonrası hizmetlerin verilmesi, gerektiğinde olası bir uyuşmazlıkta bunların kullanılması gibi bir sözleşmenin kurulması veya ifası yahut hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek veya bir hakkı tesis etmek, kullanmak veya korumak amacıyla veya (ii) temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile maliyet azaltımı, kaynakların verimli kullanımı, çağrı merkezi hizmet kalitesinin gözlemlenmesi gibi ancak bunlarla sınırlı olmaksızın meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla (güvenliğinizin sağlanması ve size sunulan hizmetin kalitesinin ölçülmesi, bu kapsamda ilettiğiniz taleplerinizin değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması gibi işlemeler, maliyetlerin azaltılması amacı ile operasyonel olarak kullanılan ortak sunucular, yazılımlar üzerinde yapılan işlemeler ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler örnek verilebilir); Kişisel Verilerinizi açık rızanızı aramaksızın işlemekteyiz. Ayrıca Sosyal Medya kanalları gibi vasıtalarla sizin alenileştirdiğiniz Kişisel Verilerinizi de açık rızanız aranmaksızın alenileştirme amacı sınırlarını aşmaksızın KVKK kapsamında izin verilen ölçüde işleyebilmekteyiz.

b) Yukarıdaki kanallardan, yine yukarıda ifade edilen yöntemlerle toplanan Kişisel Verilerinizi Coffee Munch üyesi olmak suretiyle:

(i) İnternet reklamcılığı, Facebook, Instagram ve Google platformlarında targeting, re-targeting (hedefleme ve yeniden hedefleme), çapraz satış, kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması amacıyla işlenmesi, bu amaçla Çerez kullanılması, tercihlerinizi ve son satın almalarınızı göz önünde bulundurarak ticari tekliflerde bulunulması

(ii) İnternet Sitelerimizden nasıl haberdar olduğunuzu belirlemek, tekil kullanıcı kaydı üzerinden anonim olmayan trafik istatistikleri oluşturmak, İnternet Sitelerini ziyaretinizi daha keyifli hale getirip İnternet Sitelerinin kullanımını ve işlevselliğinin arttırılması, İnternet Sitelerini ziyaretiniz esnasında sizi tanımak ve beklentilerinize ve ilgi alanlarınıza uygun hale getirilmiş içerik ve kişiselleştirilmiş tarama imkânı sağlanması amacıyla işlenmesi, bu amaçla Çerez kullanılması ayrıca Coffee Munch Mağazalarında ziyaretiniz esnasında daha önceki kayıtlarınıza göre kullanım alışkanlıklarınızın takibinin yapılması ve size özel Ürünlerin sunulması

(iii) Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak başta sizlere özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve sair pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi amacıyla işlenmesi, bu amaçla çerez kullanılması

(iv) Yeni ürün ve hizmet modellerinin oluşturulması amacıyla işlenmesi, bu amaçla çerez kullanılması

(v) Elektronik ticari iletilerin (kampanya, newsletter, müşteri memnuniyet anketleri, ürün ve hizmet reklamları gibi) gönderimi

(vi) Hediye ve promosyon ve sair dergi/süreli yayın gönderimi

(vii) Kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla işlenebilmektedir.

Bu kapsamda işbu Gizlilik Politikasında açık rızanızı gerektiren işleme türlerinin her birine açık rızanız istenen dokümanlarda ve alanlarda bu rızayı vererek size daha iyi hizmet vermemiz için bizlere destek olabilirsiniz. Ancak işbu Gizlilik Politikası, münhasıran KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla düzenlenmiş olup, bu işlemeler bakımından açık rızanız ayrı bir şekilde alınacaktır ve ilgili mecralarda açık rıza vermemeniz halinde bu işlemeler yapılmayacaktır.

Kişisel Verilerinizi İşleme Süremiz nedir?

Kişisel Verileriniz KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

Kişisel Verilerinizi Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

Şirket, işbu Gizlilik Politikasında anılan kanallardan, anılan yöntemlerle toplanan Kişisel Verilerinizi, KVKK ve sair mevzuat kapsamında ve işbu Gizlilik Politikasında anılan amaçlar dahilinde üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarabilir. Kişisel verileriniz:

a) KVKK Madde 5.2 kapsamında açık rızanızı gerektirmeyen işleme amaçlarının varlığı halinde yurtiçindeki üçüncü kişilere veya KVKK Madde 9.2 kapsamında başta AB ülkeleri, Amerika, İngiltere, OECD ülkeleri, Dubai, Hindistan, Çin ve Rusya olmak üzere yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, yurtiçindeki işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan Coffee Munch’ın ve/veya Coffee Munch ürünlerinin üretim ve dağıtımını yapan Grup Şirketleri, iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

b) KVKK Madde 5.1, 9.1 kapsamında açık rızanızın alınması şartı ile yurtiçinde ve başta AB ülkeleri, Amerika, İngiltere, OECD ülkeleri, Dubai, Hindistan, Çin ve Rusya olmak üzere yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, yurtiçindeki ve yurtdışındaki işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan Coffee Munch’ın ve/veya Coffee Munch ürünlerinin üretim ve dağıtımını yapan Grup Şirketleri, iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ayrıca CRM firmaları, Pazar araştırma şirketleri, mailing, SMS gönderimi gibi reklam, pazarlama, satış konusunda destek veren üçüncü kişilere açık rızanıza istinaden aktarılabilmektedir.

Ayrıca açık rızanıza istinaden Coffee Munch’ın bir kısmının veya varlıklarının (marka, alan adı ve sair ticari işletme unsurları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) satılması durumunda Kişisel Verileriniz devralan gerçek ya da tüzel kişilere, bunların paydaşları, iş ortakları, aracıları, danışmanları da dahil olmak üzere yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere devrin gerektirdiği ölçüde aktarılabilir, işlem sürecinde bu üçüncü kişiler tarafından gerekli değerlendirmenin yapılması ile sınırlı ölçüde işlenebilir ve devir halinde devralan taraf varlıklarla birlikte bu varlıklara bağlı değerler olan Kişisel Verilerinizi kendisi veri sorumlusu olacak şekilde işlemeye devam edebilir.

Siz değerli müşterilerimizin Kişisel Verilerinin güvenliği için belirtmek isteriz ki, Kişisel Verileriniz hiçbir şart ve şekilde Coffee Munch ile ilişkili olmayan bir faaliyet kapsamında işlenmemektedir.

Kariyer Fırsatları

Coffee Munch’da yayınlanmış veya gelecekte ortaya çıkacak herhangi bir kariyer fırsatına başvurmak istiyorsanız bizlere Curriculum Vitae’nizi (“CV”) iletebilirsiniz. Denetim ve becerilerinizi başvurduğunu pozisyon ve mevcut diğer iş fırsatlarıyla eşleştireceğiz. Profilinizin aradığımız kriterlere uygun olması halinde, sizlerle temasa geçeceğiz.

CV’nizi veritabanımızda makul bir süre için tutulacağını ve sonrasında silineceğini kabul etmektesiniz. Başvuruda bulunarak, CV ve Verilerinizin iş başvurunuzu değerlendirmek için kullanılmasına, CV ve Verilerinizin Coffee Munch içerisindeki, CV ve Verilerinizi gizli ve güvende tutacağını taahhüt etmiş diğer şirketlere ve ortak şirketlerimize iletilmesine ve yine bu amaçlardan ötürü sınır ötesi iletimine izin vermiş sayılacaksınız. Coffee Munch CV ve Verilerinizi sadece kariyer fırsatlarıyla ilgili olarak kullanacağını teyiden beyan ve taahhüt etmektedir.

Çerez Kullanımı

Otomatik olarak bilgi toplamak, tıkladığınız internet sayfalarını ve Coffee Munch internet sitesini kullanımınızı ölçmek, analiz etmek ve Coffee Munch internet sitesi deneyiminizi geliştirmek, hizmetlerimizi iyileştirmek ve Coffee Munch internet sitesinde ya da diğer ortamlarda cihazlarınız üzerinden size kişiselleştirilmiş reklam sunmak amacıyla, tedarikçilerimiz ve hizmet sağlayıcılarımız ile birlikte çerez ve diğer benzer teknolojileri (örn. web işaretçileri, flash çerezler vb.) (“Çerezler”) kullanmaktayız. Çerezler, cihazınıza yerleştirildiğinde, Coffee Munch internet sitesinin birtakım özellik ve fonksiyonlar sunmasına imkan tanıyan küçük dosyalardır. Web işaretçiler ise, “piksel etiketi” veya “görünür GIF’ler” olarak da adlandırılan, Çerezleri, belirli bir sayfanın görüntülendiği zamanı, tarihi, piksel etiketinin yerleştirildiği sayfaya ait açıklamaları ve bilgisayarınız veya cihazınızdaki buna benzer diğer benzer bilgileri tanıyabilen, küçük grafik imgeler veya imgelere gömülü küçük veri parçalarıdır. Coffee Munch internet sitesini kullanmanız halinde, Çerez kullanımımıza onay vermiş sayılırsınız.

Bunlara ek olarak, iş ortaklarımızın, reklam ağlarının ve diğer reklam tedarikçilerinin ve hizmet sağlayıcıların (analiz hizmeti sağlayıcılar ve hizmet sağlayıcılar dahil) Çerezler vasıtasıyla çevrimiçi faaliyetleriniz hakkında bilgi toplamalarına izin veriyoruz. Cihazlarınız ile Coffee Munch internet sitesi üzerindeki faaliyetlerinize ilişkin bilgileri, e-posta veya diğer giriş (log-in) ya da cihaz bilgilerinizi kullanarak, iletişim veya abone bilgileriniz ile birleştiriyoruz. Söz konusu üçüncü taraflar, bu bilgileri, ilgi alanlarınız, tercihleriniz ve karakteristik özelliklerinize uygun reklamları Coffee Munch internet sitesinde veya diğer çevrimiçi ortamlarda görüntülemek amacıyla kullanabileceklerdir. Söz konusu üçüncü tarafların gizlilik uygulamalarından Coffee Munch sorumlu değildir ve söz konusu üçüncü tarafların veri uygulamaları, bu Gizlilik Politikası kapsamında değildir.

Tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek Çerezleri reddedebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Her tarayıcının farklı olması sebebiyle, tarayıcınız tarafından sağlanan yönlendirmeleri lütfen inceleyiniz. Belirli Çerez türlerini reddetmek veya devre dışı bırakmak için ek işlemlerde bulunmanız gerekebileceğini belirtmek isteriz. Örneğin, tarayıcıların ve mobil uygulamaların farklı şekilde çalışması sebebiyle, kişiselleştirilmiş reklamları reddetmek için tarayıcılarınız ve mobil uygulamalarınız üzerinden farklı işlemler gerçekleştirmeniz gerekebilecektir. Bu işlemleri cihaz ayarlarınız veya mobil uygulama izinleriniz üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. İlaveten, Çerezlerin reddedilmesi (opt-out) işlemi, kullandığınız belirli bir tarayıcı veya cihaza özel olup, her bir tarayıcı ya da cihaz için ayrı işlemlerde bulunmanız gerekebilecektir. Çerezleri reddetmeyi, devre dışı bırakmayı veya silmeyi istemeniz halinde, Coffee Munch internet sitesinin belirli özelliklerini kullanamayabilirsiniz.

Spam E-postalar

Coffee Munch “spam” e-posta gönderimi gerçekleştirmemektedir. “Spam e-postalar”, genellikle çok sayıda kullanıcıya, kullanıcıların daha önceden herhangi bir ilişkisi veya irtibatı bulunmayan bir kaynaktan veya kullanıcının bu gibi iletileri almayı reddettiği bir kaynaktan tekrar tekrar gönderilen, çoğunlukla ticari içerikli istenmeyen e-postalardır. Tersine, ürünlerimizin sizin için önemli olabileceğini düşündüğümüz durumlarda, bu gibi bir hizmeti kullanmayı reddetme seçeneğini de tanıyarak, sizlere e-posta aracılığıyla ulaşmaktayız.

Veriler ve Çocuklar

Çocukların da özel hayatına saygı duymak ve çocukları korumayı amaçlayan kanunlara uygun hareket etmek amacıyla, 18 yaşının altındaki çocuklardan herhangi bir Veri istenmemektedir. Coffee Munch, ebeveyn görevini üstlenen kişinin (anne baba, veli, vs.) önceden rızasını almadan 18 yaşının altındaki reşit olmayan kişilerden bilerek ve isteyerek Veri toplamamakta, bu Verileri kullanmamakta veya ifşa etmemektedir.

İnternet sitelerimiz genellikle 18 yaşının altındaki çocuklardan Veri toplamak amacını gütmeyen ve bu amaç için tasarlanmamış genel ziyaretçi websiteleridir. Anne babalardan çocuklarını İnternet’teyken gözetim altında tutmalarını rica ediyoruz.

Diğer İnternet Sitelerine Bağlantılar

Ziyaretçilerimize sunulan bir hizmet olarak internet sitelerimiz, Coffee Munch tarafından işletilmeyen veya Coffee Munch’ın kontrolü altında bulunmayan diğer internet sitelerine de köprüler içerebilir. Bu bağlamda, Coffee Munch bu gibi internet sitelerinin içeriğinden veya bu gibi diğer tarafların gizlilik uygulamalarından sorumlu veya yükümlü tutulmayacaktır. Bu gibi özel uygulamaların bizim Gizlilik Politikamızdan farklı olabileceğini lütfen unutmayınız. Kişisel bilgilerinizi paylaşmadan önce bu gibi sitelerin gizlilik uygulamalarını incelemenizi ve iyice anlamanızı tavsiye ediyoruz.

Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca Şirket’e başvurarak;

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edici bilgi ve belgelerle İnternet Sitemizde yer alan başvuru formunu doldurup veya kendi talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturup aşağıda belirlenen yöntemler ile Coffee Munch’a iletebilirsiniz.

(i) Aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize ile elden ıslak imzalı olarak ya da noter aracılığıyla,

Adres: Coffee Munch
Alaçatı Mh. Kemalpaşa Cd. No.67 Çeşme / İZMİR

(ii) Aşağıdaki e-posta adresimize bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden göndereceğiniz e-posta ile (lütfen sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizi kontrol ediniz)

E-posta adresi: info@coffeemunch.com

(iii) İleride yukarıda belirtilen yöntemlere eklenebilecek Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler.

Lütfen güncel başvuru yöntemlerini ve başvuru içerik şartlarını öncesinde mevzuattan teyit ediniz. Kurum tarafından belirlenen içerik şartlarına uymayan yahut Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından kabul edilmeyen yöntemlerle iletilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Şirket, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.

Kişisel Verilere ilişkin mevzuat ve uygulamamız kapsamındaki değişiklikleri internet sitemizin ilgili sayfasından her zaman takip edebilirsiniz.